آگهی استخدام کناف کار

استخدام کناف کار

1398-02-18

استخدام کناف کار نیمه ماهر جهت وردستی

استخدام کناف کار نیمه ماهر جهت وردستی

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی