آگهی استخدام کارشناس فروش جهت شرکت نرم افزاری shahrenovin

استخدام کارشناس فروش جهت شرکت نرم افزاری shahrenovin

1398-02-17

استخدام کارشناس فروش مجرب جهت شرکت نرم افزاری shahrenovin از واجدین شرایط اعلامی نیرو پذیرش می گردد.

استخدام کارشناس فروش مجرب جهت شرکت نرم افزاری shahrenovin از واجدین شرایط اعلامی نیرو پذیرش می گردد.

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی