آگهی استخدام کارمند فروش جهت آژانس هواپیمایى معتبر

استخدام کارمند فروش جهت آژانس هواپیمایى معتبر

1398-02-17

استخدام کارمند فروش مجرب جهت آژانس هواپیمایى معتبر درزمینه تور خارجی با مزایای و حقوق مکفی.

استخدام کارمند فروش مجرب جهت آژانس هواپیمایى معتبر درزمینه تور خارجی با مزایای و حقوق مکفی.

تهران میرداماد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی