آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال

1398-02-17

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال علاقمند به یادگیری و پویا با حقوق وزارت کار

استخدام منشی خانم در شرکتی فعال علاقمند به یادگیری و پویا با حقوق وزارت کار

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی