آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-17

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت و حقوق 800.000 تومان

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت و حقوق 800.000 تومان

مشهد پیروزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی