آگهی استخدام منشی در موسسه فرهنگی و هنری

استخدام منشی در موسسه فرهنگی و هنری

1398-02-17

استخدام منشی در موسسه فرهنگی و هنری به همراه بیمه در محدوده سهروردی شمالی

استخدام منشی در موسسه فرهنگی و هنری به همراه بیمه در محدوده سهروردی شمالی

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی