آگهی کمک حسابدار در یک شرکت آرایشی و بهداشتی

کمک حسابدار در یک شرکت آرایشی و بهداشتی

1397-08-05

کمک حساب دار در یک شرکت ارایشی و بهداشتی دارای مدرک کاردانی با تجربه مفید 2ساله و تسلط به نرم افزار مالی

کمک حساب دار در یک شرکت ارایشی و بهداشتی دارای مدرک کاردانی با تجربه مفید 2ساله و تسلط به نرم افزار مالی

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی