آگهی استخدام کارمند خانم در کلینیک زیبایی

استخدام کارمند خانم در کلینیک زیبایی

1398-02-17

استخدام کارمند خانم در کلینیک زیبایی دارای روحیه کار تیمی با حقوق 2 م

استخدام کارمند خانم در کلینیک زیبایی دارای روحیه کار تیمی با حقوق 2 م

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی