آگهی استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری

1398-02-17

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری با حقوق توافقی در محدوده عباس آباد

استخدام منشی خانم در شرکت پیمانکاری با حقوق توافقی در محدوده عباس آباد

تهران عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی