آگهی استخدام منشی در شرکتی معتبر

استخدام منشی در شرکتی معتبر

1398-02-17

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق 1/800 م و ساکن تهران

استخدام منشی در شرکتی معتبر با حقوق 1/800 م و ساکن تهران

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی