آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر چاپ و تبلیغات

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر چاپ و تبلیغات

1398-02-17

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر چاپ و تبلیغات به صورت تمام وقت در محدوده پونک

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر چاپ و تبلیغات به صورت تمام وقت در محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی