آگهی استخدام حسابدار خانم در یک مجموعه معتبر بازرگانی

استخدام حسابدار خانم در یک مجموعه معتبر بازرگانی

1398-02-17

استخدام حسابدار خانم فعال و دارای سابقه کاری مرتبط با حقوق و مزایای خوب بصورت تمام وقت در یک مجموعه معتبر بازرگانی ( پنجشنبه ها بصورت نیمه وقت )

استخدام حسابدار خانم فعال و دارای سابقه کاری مرتبط با حقوق و مزایای خوب بصورت تمام وقت در یک مجموعه معتبر بازرگانی ( پنجشنبه ها بصورت نیمه وقت )

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی