آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر

1398-02-17

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر با ساعت کار 9 الی 15 به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر با ساعت کار 9 الی 15 به همراه بیمه

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی