آگهی استخدام تعدادی منشی خانم در دفتر املاک

استخدام تعدادی منشی خانم در دفتر املاک

1398-02-17

استخدام تعدادی منشی خانم در دفتر املاک با حقوق عالی در پردیس تهران

استخدام تعدادی منشی خانم در دفتر املاک با حقوق عالی در پردیس تهران

پردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی