آگهی استخدام راننده سواری در بازار تهران

استخدام راننده سواری در بازار تهران

1397-08-03

استخدام راننده سواری در بازار تهران با گواهینامه پایه دوم و محدوده سنی زیر 45 سال غیرسیگاری عدم سوپیشینه با سفته 10 میلیون تومانی با ضامن کارمند یا جواز کسب دار نشانی : بازار خیابان صوراسرافیل پاساژ صوراسرافیل پلاک 403

استخدام راننده سواری در بازار تهران با گواهینامه پایه دوم و محدوده سنی زیر 45 سال غیرسیگاری عدم سوپیشینه با سفته 10 میلیون تومانی با ضامن کارمند یا جواز کسب دار نشانی : بازار خیابان صوراسرافیل پاساژ صوراسرافیل پلاک 403

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی