آگهی استخدام کارمند اداری در فروشگاه شانلی

استخدام کارمند اداری در فروشگاه شانلی

1397-07-19

استخدام کارمند اداری فروشگاه شانلی جهت تکمیل کادر در استان تهران،واقع در ملارد از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارمند اداری فروشگاه شانلی جهت تکمیل کادر در استان تهران،واقع در ملارد از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

صفا دشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی