آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت ابو دیزاین

استخدام کارشناس فروش در شرکت ابو دیزاین

1397-08-02

استخدام کارشناس فروش در زمینه دکوراسیون داخلی،پخش و توزیع و بازاریابی با حقوق و بیمه

استخدام کارشناس فروش در زمینه دکوراسیون داخلی،پخش و توزیع و بازاریابی با حقوق و بیمه

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی