آگهی استخدام راننده با وانت کفی وخاور بغل باز شو

استخدام راننده با وانت کفی وخاور بغل باز شو

1398-02-16

استخدام تعدادی راننده با وانت کفی ،مزدا کفی مبلی وخاور بغل باز شو جهت کار در باربری با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با وانت کفی ،مزدا کفی مبلی وخاور بغل باز شو جهت کار در باربری با درآمد بالا

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی