آگهی استخدام صندوقدار مجرب آقا در مجموعه غذایی طاها

استخدام صندوقدار مجرب آقا در مجموعه غذایی طاها

1398-02-16

استخدام صندوقدار مجرب آقا بصورت پاره وقت در مجموعه غذایی طاها

استخدام صندوقدار مجرب آقا بصورت پاره وقت در مجموعه غذایی طاها

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی