آگهی استخدام تعدادی کارمند در شرکتی در زمینه گردشگری

استخدام تعدادی کارمند در شرکتی در زمینه گردشگری

1398-02-16

استخدام تعدادی کارمند در شرکتی در زمینه گردشگری به صورت تمام وقت در محدوده دانشجو

استخدام تعدادی کارمند در شرکتی در زمینه گردشگری به صورت تمام وقت در محدوده دانشجو

مشهد دانشجو

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی