آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری و معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری و معتبر

1398-02-16

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری و معتبر به صورت نیمه وقت با حقوق 1 م

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری و معتبر به صورت نیمه وقت با حقوق 1 م

مشهد میدان شهدا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی