آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-16

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت و محل شرکت بلوار جانباز

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با حقوق ثابت و محل شرکت بلوار جانباز

مشهد جانباز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی