آگهی استخدام منشی خانم در باربری

استخدام منشی خانم در باربری

1398-02-16

استخدام منشی خانم در باربری با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده طلاب

استخدام منشی خانم در باربری با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده طلاب

مشهد طلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی