آگهی استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر

1398-02-16

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر با حقوق 1/500 م در محدوده تورج

استخدام کارمند اداری خانم و آقا در شرکتی معتبر با حقوق 1/500 م در محدوده تورج

مشهد تورج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی