آگهی استخدام فیلم بردار حرفه ای در موسسه فرهنگی

استخدام فیلم بردار حرفه ای در موسسه فرهنگی

1398-02-16

استخدام فیلم بردار حرفه ای در موسسه فرهنگی جهت امور مراسم و تیزر های تبلیغاتی

استخدام فیلم بردار حرفه ای در موسسه فرهنگی جهت امور مراسم و تیزر های تبلیغاتی

کرج شاهین ویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی