آگهی استخدام منشی در آموزشگاه زبان

استخدام منشی در آموزشگاه زبان

1398-02-16

استخدام منشی در آموزشگاه زبان با ظاهری ساده ولی مرتب و آراسته در محدوده صادقیه

استخدام منشی در آموزشگاه زبان با ظاهری ساده ولی مرتب و آراسته در محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی