آگهی استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر

1398-02-16

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر به صورت پاره وقت در محدوده انقلاب نزدیک مترو دروازه دولت

استخدام منشی خانم در موسسه ای معتبر به صورت پاره وقت در محدوده انقلاب نزدیک مترو دروازه دولت

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی