آگهی استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

1397-08-02

استخدام تخته کار با تجربه غذای ایرانی حداقل حقوق ۲۴۰۰۰۰۰

استخدام تخته کار با تجربه غذای ایرانی حداقل حقوق ۲۴۰۰۰۰۰

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی