آگهی استخدام دو نفر منشی آقا و خانم در دفتر انتشارات

استخدام دو نفر منشی آقا و خانم در دفتر انتشارات

1398-02-16

استخدام دو نفر منشی آقا و خانم در دفتر انتشارات با ظاهر مناسب محدوده خیابان جمهوری نرسیده به تقاطع کارگر جنوبی

استخدام دو نفر منشی آقا و خانم در دفتر انتشارات با ظاهر مناسب محدوده خیابان جمهوری نرسیده به تقاطع کارگر جنوبی

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی