آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی اداری

استخدام منشی خانم در شرکتی اداری

1398-02-16

استخدام منشی خانم در شرکتی اداری با ظاهر آراسته و شیک در محدوده تهرانپارس شرقی

استخدام منشی خانم در شرکتی اداری با ظاهر آراسته و شیک در محدوده تهرانپارس شرقی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی