آگهی استخدام منشی خانم در خیریه

استخدام منشی خانم در خیریه

1398-02-16

استخدام منشی خانم در خیریه به صورت تمام وقت با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در خیریه به صورت تمام وقت با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران دولاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی