آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1398-02-16

استخدام ناخن کار در آرایشگاه برای تکمیل کادر تخصصی. افراد ماهر لطفا تماس بگیرند

استخدام ناخن کار در آرایشگاه برای تکمیل کادر تخصصی. افراد ماهر لطفا تماس بگیرند

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی