آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1397-08-02

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی استخدام ناخن کار با سابقه ى بالاى٤سال لطفا نمونه کار را به شماره٠٩١٢٢٢٧٢٢٩٠بفرستید

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی استخدام ناخن کار با سابقه ى بالاى٤سال لطفا نمونه کار را به شماره٠٩١٢٢٢٧٢٢٩٠بفرستید

تهران دهکده المپیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی