آگهی استخدام دستیار پزشک زیبایی در کلینیک

استخدام دستیار پزشک زیبایی در کلینیک

1398-02-16

استخدام دستیار پزشک زیبایی در کلینیک به عنوان اپراتور لیزر. افراد مسلط به تزریقات و دارای دروابط عمومی بالا در ارتباط باشند. شیفت صبح

استخدام دستیار پزشک زیبایی در کلینیک به عنوان اپراتور لیزر. افراد مسلط به تزریقات و دارای دروابط عمومی بالا در ارتباط باشند. شیفت صبح

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی