آگهی استخدام گرافیست حرفه ای در دفتر تبلیغاتی

استخدام گرافیست حرفه ای در دفتر تبلیغاتی

1398-02-16

استخدام گرافیست حرفه ای در دفتر تبلیغاتی. آشنا به فتوشاپ - کورل . کار به صورت تمام وقت.

استخدام گرافیست حرفه ای در دفتر تبلیغاتی. آشنا به فتوشاپ - کورل . کار به صورت تمام وقت.

تهران بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی