آگهی استخدام راننده سواری

استخدام راننده سواری

1398-02-15

استخدام یک نفر راننده سواری جهت امور ایاب و ذهاب با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر راننده سواری جهت امور ایاب و ذهاب با درآمدی رضایت بخش

زاهدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی