آگهی استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس سینا

استخدام راننده جهت کار در تاکسی سرویس سینا

1398-02-15

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در تاکسی سرویس سینا با زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده منظم جهت کار در تاکسی سرویس سینا با زنگ خور خوب

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی