آگهی استخدام راننده با وانت نیسان

استخدام راننده با وانت نیسان

1398-02-15

استخدام تعدادی راننده متعهد با وانت نیسان مسقف جهت همکاری با نمایندگی پخش مواد غذایی با مزایای خوب

استخدام تعدادی راننده متعهد با وانت نیسان مسقف جهت همکاری با نمایندگی پخش مواد غذایی با مزایای خوب

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی