آگهی استخدام مدیر مالی آقا مجرب در یک شرکت بازرگانی معتبر

استخدام مدیر مالی آقا مجرب در یک شرکت بازرگانی معتبر

1398-02-15

استخدام مدیر مالی آقا مجرب مسلط به امور مالی و تصمیم گیری مالی در یک شرکت بازرگانی معتبر

استخدام مدیر مالی آقا مجرب مسلط به امور مالی و تصمیم گیری مالی در یک شرکت بازرگانی معتبر

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی