آگهی استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی

1397-08-02

استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی در محدوده آزادی استاد معین (با مشتری ) برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی در محدوده آزادی استاد معین (با مشتری ) برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی