آگهی استخدام راننده با خودروی پژو پارس سمند

استخدام راننده با خودروی پژو پارس سمند

1398-02-15

استخدام تعدادی راننده با خودروی پژو پارس سمندو 405 جهت کار در ادارت دولتی با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با خودروی پژو پارس سمندو 405 جهت کار در ادارت دولتی با شرایط کاری خوب

شیراز ارم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی