آگهی استخدام گرافیست در گروه IT INC

استخدام گرافیست در گروه IT INC

1398-02-15

گروه IT INC جهت تکمیل گروه خود نیاز به گرافیست ماهر اشنایی کامل با فتوشاپ و موشن گرافی دارد کار به صورت پیمانی می باشد و قرارداد نیز بسته خواهد شد توجه داشته باشید که جهت تکمیل فرایند ثبت نام باید به آدرس اینترنتی www.itinc.r مراجعه نمایید

گروه IT INC جهت تکمیل گروه خود نیاز به گرافیست ماهر اشنایی کامل با فتوشاپ و موشن گرافی دارد کار به صورت پیمانی می باشد و قرارداد نیز بسته خواهد شد توجه داشته باشید که جهت تکمیل فرایند ثبت نام باید به آدرس اینترنتی www.itinc.r مراجعه نمایید

اسلامشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی