آگهی استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت عالیس

استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت عالیس

1397-08-02

استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت توسن پخش ستاره کیش عالیس با حقوق ثابت و بیمه

استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت توسن پخش ستاره کیش عالیس با حقوق ثابت و بیمه

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی