آگهی استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو

1398-02-15

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در دفتر فروش خودرو با ظاهر آراسته و شیک و حقوق مکفی

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی