آگهی استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تاسیسات و عایق های نوین رطوبتی

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تاسیسات و عایق های نوین رطوبتی

1398-02-15

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تاسیسات و عایق های نوین رطوبتی با حقوق 800.000 تومان در محدوده قائم

استخدام منشی خانم در دفتر مهندسی تاسیسات و عایق های نوین رطوبتی با حقوق 800.000 تومان در محدوده قائم

مشهد کوی قائم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی