آگهی استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی

1397-08-02

استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی بسیار شیک و با سابقه

استخدام ناخن کار با اجاره میز در سالن زیبایی بسیار شیک و با سابقه

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی