آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-02-15

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت نیمه وقت در محدوده اسکندری

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت نیمه وقت در محدوده اسکندری

تهران اسکندری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی