آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-02-15

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ساعت کار 9/30 الی 18 با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ساعت کار 9/30 الی 18 با حقوق مکفی

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی