آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی برق

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی برق

1398-02-15

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی برق با حقوق وزارت کار به صورت تمام وقت یا نیمه وقت

استخدام منشی خانم در شرکت مهندسی برق با حقوق وزارت کار به صورت تمام وقت یا نیمه وقت

لواسان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی