آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز

1398-02-15

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 9 الی 17 با ظاهر آراسته

استخدام منشی خانم در شرکتی مجاز با ساعت کار 9 الی 17 با ظاهر آراسته

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی